شرکت لیدوپارس با تجربه مشاوره، تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه های مختلف در کشور می تواند راهکارهای فنی-اقتصادی مطلوبی را برای اجرای پروژه های جدید ارائه نماید. این شرکت با دانش فنی به روز، مشاوره های فنی لازم از ابتدا تا انتهای مراحل مختلف احداث نیروگاه های خورشیدی را انجام می دهد. تیم فنی-مهندسی لیدوپارس و ارتباطات گسترده با شرکت ها و سرآمدان نیروگاه های خورشیدی در حوزه های مختلف، موجب شده تا مطمئن ترین گزینه برای انتخاب نهایی را ارائه دهد.

لیدوپارس سابقه طراحی و نصب دهها نیروگاه مختلف را در پرونده خود دارد. بسیاری از شرکت ها و افراد فعال در حوزه خورشیدی، لیدوپارس و تیم تخصصی آن را بعنوان مشاوری قابل اعتماد در کنار خود داشته اند و تاکنون در بیش از ۱۵ نیروگاه دیگر ایران از تجارب این شرکت استفاده شده است. لیدوپارس طرح توجیهی برای بیش از یکصد مگاوات نیروگاه خورشیدی را اجرا کرده است و مجوز خرید تضمینی برق برای بیش از ۸۰ مگاوات را برعهده داشته است.

برگزاری بزرگترین همایش های خورشیدی ایران و انتخاب لیدوپارس بعنوان برند برتر آموزش های خورشیدی در کشور، تاکیدی است تا طرح های مطالعات فنی با دقت کامل بررسی شده و بهترین پیشنهادات به کارفرما ارائه گردد. این مهم منجر به جلوگیری از هدر رفت پول و زمان اجرای پروژه شده که در مجموع هزینه های تمام شده اجرای پروژه های نیروگاهی را به میزان قابل توجهی در پی خواهد داشت.

لیدوپارس به فراخور نیاز با بهره گیری از افراد باتجربه در حوزه های مختلف، مشاوره های مورد نیاز در زمینه های زیر را انجام می دهد:

  • برآورد اقتصادی و مطالعات مربوط به طرح توجیهی اقتصادی و سرمایه گذاری
  • مدلسازی نیروگاه، طرح فنی، طرح اتصال به شبکه و لیست تجهیزات مورد نیاز
  • تامین تجهیزات بر اساس استانداردها و تست و بررسی آنها
  • مشاوره اخذ مجوز خرید تضمینی برق PPA
  • طراحی الکتریکال و حفاظتی نیروگاه های خورشیدی
  • نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی مختلف در داخل و خارج از کشور

ن