لیدوپارس علاوه بر برگزاری دوره های تخصصی در صنعت برق، هر ساله چندین همایش و سمینار بزرگ کشوری را برگزار می کند. رویدادهایی که همگی بر اساس نیازهای تخصصی این صنعت برنامه ریزی شده و همگی با استقبال های خوبی مواجه شده اند.

تیم مدیریتی برق نیوز با سابقه برگزاری چندین کنفرانس علمی کشوری در صنعت برق اقدام به برگزاری سمینارهای کاربردی نموده است. اخیرا رویدادهای کشوری زیر توسط این شرکت برگزار شده است.

 

 

  • لیست مهمترین سمینارها و همایش ها:

 

 

[cws_cta icon=’check’ title=’اولین همایش طراحی و احداث نیروگاه های خورشیدی مقیاس بزرگ’ button_text=’مشاهده جزئیات همایش’ link=’https://lidopars.com/?staff=dr-sno-white-2′]این همایش به مدت دو روز در آذرماه ۹۵ و توسط تیمی از اجراکنندگان اولین نیروگاه خورشیدی مگاواتی ایران و با حضور بیش از ۲۵۰ نفر در تهران برگزار شد. [/cws_cta]

 

[cws_cta icon=’check’ title=’دومین همایش نیروگاه های خورشیدی بزرگ’ button_text=’مشاهده جزئیات همایش’ link=’https://lidopars.com/?staff=dr-sno-white-2′]این سمینار به مدت دو روز در دی ماه ۹۶ و توسط سخنرانان برجسته وبا حضور بیش از ۴۲۰ نفر در تهران برگزار شد. [/cws_cta]

 

[cws_cta icon=’check’ title=’سومین همایش نیروگاه های خورشیدی بزرگ’ button_text=’مشاهده جزئیات همایش’ link=’http://ir-solar.com’]این همایش به مدت دو روز در مهرماه ۹۷ در تهران برگزار خواهد شد.پیش بینی می شود بیش از ۵۰۰ نفر در این همایش حضور یابند [/cws_cta]

 

[cws_cta icon=’check’ title=’سمینار هوشمندسازی و ریزشبکه های برق’ button_text=’مشاهده جزئیات همایش’ link=’https://lidopars.com/?staff=dr-earlene-milone-2/’]این سمینار با ارائه پروفسورمحمدشاهیده پور اردیبهشت ما ۹۵ در تهران به مدت دو روز برگزار شد. [/cws_cta]

 

[cws_cta icon=’check’ title=’اولین سمینار نیروگاه های تولیدپراکنده’ button_text=’مشاهده جزئیات همایش’ link=’https://lidopars.com/?staff=dr-mangle-taleebin-2′]این سمینار به مدت دو روز در نیروگاه طرشت و با موضوع طراحی و اتصال نیروگاه های مقیاس کوچک برگزار شد. [/cws_cta]

 

[cws_cta icon=’check’ title=’دومین سمینار نیروگاه های تولید پراکنده’ button_text=’مشاهده جزئیات همایش’ link=’http://ir-dg.com’]این سمینار دو روزه نیز شهریرماه ۹۶ و با ارائه متخصصان صنعت و دانشگاه در زمینه احداث و بهره برداری از مولدهای مقیاس کوچک برگزار می شود. [/cws_cta]

 

[cws_cta icon=’check’ title=’اولین همایش ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در صنعت برق’ button_text=’مشاهده جزئیات همایش’ link=’http://hamcheraghi.ir’]این همایش با تاکید بر راه اندازی کسب کار های نو در صنعت برق شروع شده و قرار است در نیمه دوم سال ۹۶ برگزار شود. [/cws_cta]