ثبت نام برای دریافت مدرک فنی و حرفه ای

توجه: صدور مدرک فنی و حرفه ای ۳۲۰ ساعته و ۴۸ ساعته قابل ترجمه صرفا برای افرادی است که دوره های لیدوپارس را گذرانده باشند. برای اخذ این مدارک طبق قوانین سازمان فنی و حرفه ای باید در آزمونهای کتبی و عملی قبول شوید. در صورت عدم قبولی در آزمونها، هزینه های شما عودت داده نخواهد شد. محل برگزاری آزمون شهر قزوین می باشد که هماهنگی لازم برای حضور در موسسه و آزمون انجام خواهد شد. لیدوپارس در نظر در دارد در صورت به حد نصاب رسیدن افراد، یک سرویس ویژه انتقال افراد از تهران به قزوین و بالعکس برای روز آزمون تدارک ببیند.

ب

مزایای مدرک فنی و حرفه ای :
  • ورود به بازار کار در داخل و خارج کشور
  • قابل ترجمه و امتیازآور برای مهاجرت به خارج کشور
  • امکان اخذ تسهیلات وام خود اشتغالی
  • امکان تدریس در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ایی و دریافت کارت مربی گری
  • قابل استفاده دریافت پروانه کسب و راه اندازی کسب و کار
  • امکان صدور ویزا برای کار با مدرک فنی حرفه ای
  • استفاده بعنوان مدرک معادل دانشگاهی
  • مورد نیاز جهت استخدام در شرکت ها و موسسات معتبر

 

دوره های جدید لیدوپارس مستمرا در حال برگزاری است.شما دوره های ما را معرفی کنید و هدایای نقدی بگیرید. افرادی که سوی شما در دوره های جدید لیدوپارس معرفی شوند به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان به شما داده خواهد شد. یا به همین میزان به نفر معرفی شده تخفیف اعطا می گردد.

اطلاع از دوره جدید طراحی و نصب نیروگاههای خورشیدی (کلیک کنید)

ب